Formidling og rekruttering
av håndverkere

Cba Fagformidling AS er et firma spesialisert innen formidling av alle typer autoriserte og faglærte håndverkere til alle typer stillinger. Vi formidler håndverkere på utleiebasis for kortere og lengre perioder. I tillegg bistår vi også med hele eller deler av rekrutteringsprosessen av fast ansatte.

En dominerende partner i bransjen på levering av faglig kvalifisert arbeidskraft til bilbransjen, bygge bransjen og industrien.

I 2000 ble Fagformidling startet i Oslo med noen få personer. I dag er antall konsulenter mangedoblet. Alle disse er hver for seg spesialister i et marked, som både er svært krevende og som forlanger mye av sine ansatte. Antall avdelinger har også økt. Nå arbeider det personer i Trondheim, Oslo, Skien og språkmektige mennesker som rekrutterer fra Tyskland og Polen. Fagformidling har opprettet egne språkskoler i de to nevnte land.

I løpet av de årene bedriften har bestått, er det levert fagpersonell som spenner fra mekanikere, tømrere, båtbyggere og organisasjonsfolk helt opp til sjefsnivå. Naturligvis er vi stolt av det arbeidet som de ansatte utfører. Så langt er det ikke kommet en klage på ansatte fra bedrifter som Fagformidling har vært ansvarlig for å forsyne med utdannet personell.

Oslo Kommune ved Næringsetaten tildelte Fagformidling i 2007 det som kalles for etablererprisen. Denne henger høyt og er vanskelig å få tak i. Prisen gis til bedrift eller person som har etablert en ny og lønnsom virksomhet i Oslo. Juryen la vekt på at arbeidet til Fagformidling representerte et hittil neglisjert nisjemarked hvor behovet har blitt skapt gjennom den voksende etterspørsel etter kvalifisert og lovelig arbeidskraft. Juryen la også vekt på at bedriften hadde en sunn økonomi og gode resultater. Noe som var oppnådd i en bransje med stor konkurranse.

Fagformidling er innenfor visse bransjegrener blitt et begrep på leie av kompetente spesialister. Det er et ønske før ansettelse iverksettes at utdannelsen til den enkelte har resultert i fagbrev med mist to års praksis i ettertid. Det er riktig å si at Fagformidling i dag fremstår som et ressurssenter som har et bredt kontaktnett. Nå er det ikke bare våre kunder som nyter godt av et eksepsjonelt godt tilbud, men også andre områder i arbeidslivet har fått merke at Fagformidling er sitt arbeide bevisst.

Tjenestetilbudet er omfattende og genialt. Prosessen omfatter rekruttering, annonseutforming, intervju med kandidaten, testing og referansesjekk. Fagformidling hjelper også med å finne nye jobber til ansatte som har uttjent sin arbeidstid i den enkelte bedrift.

Ved ansettelse og tilhørende arbeidsforhold er Fagformidling arbeidsgiver og svarer for lønn og alle sosiale kostnader som gjelder for den nye medarbeideren, men er ikke ansvarlig for feil som den nye tilsatte måtte utføre. For øvrig er avtalen mellom Fagformidling og en bedriftskunde utformet for å følge det norske regelverket., samt at den samarbeidende bedriften må ha velfungerende HMS rutiner.

Det er mye penger og unødige bekymringer å spare for den bedriften som bruker Fagformidling. Uansett om grensesnittet for ansettelse går på et høyt eller lavt nivå vil Fagformidling være den beste partneren når du har behov for å utvide staben.


SkypeID: cba-cross_border_alliance