Søk i våre

Ledige Stillinger:

loading..
Fylke: Bransje:

Ofte stilte spørsmål fra våre medarbeidere

Hva skal jeg gjøre når oppdraget mitt går mot slutten?

Kontakt konsulenten din hos CBA Fagformidling, og han vil forsøke å hjelpe deg til en ny jobb så snart som mulig.

Hvordan skal jeg forholde meg dersom jeg ikke kan møte på jobb eller kommer til å møte for sent?

Dersom du ikke kan møte en dag, eller av ulike årsaker kommer for sent på jobb må du kontakte konsulenten din hos CBA Fagformidling umiddelbart. Det er ditt ansvar å få gitt beskjed, og mottas ikke dette vil fraværet bli registrert som ugyldig, og vil kunne innvirke på din attest eller mulighet for videre jobb. Retten til sykepenger vil også frafalle dersom fraværet registreres som ugyldig.

Når skal jeg sende timelisten, og når kan jeg forvente lønn?

Timelistene må være CBA Fagformidling i hende hver mandag innen kl 12.00. For sent innleverte timelister blir utbetalt ved neste lønnskjøring. Timelister eldre enn 6 uker er ikke gjeldende.

CBA Fagformidling kjører lønn tirsdag hver uke, så lønnen din dersom du har levert konto nr og skattekort skal være på din konto i løpet av torsdagen.

Hva skal jeg gjøre hvis kunden tilbyr meg fast jobb i deres selskap?

Dersom du er interessert i stillingen må du først kontakte din konsulent hos CBA Fagformidling. Selvfølgelig kan du takke ja til et slikt tilbud, men ikke før du har gjort de nødvendige avtaler med CBA Fagformidling ettersom du nå er ansatt hos oss. Ofte er det også gjort avtaler med kunden som konsulenten må avklare før det signeres ny kontrakt.

Jeg mistrives kraftig i jobben. Hvem skal jeg snakke med? Kunden eller CBA Fagformidling?

CBA Fagformidling er din arbeidsgiver. Konsulenten som skaffet deg jobben er der for deg. Ta kontakt, og han/hun vil ta seg en tur for å besøke deg, eller dere kan avtale et møte i CBA Fagformidling's lokaler. Sammen kan dere finne frem til løsninger enten i den jobben du har i dag, eller skaffe deg en ny jobb.

Jeg er blakk og trenger penger. Kan jeg få et lite forskudd hos CBA Fagformidling?

CBA Fagformidling utbetaler ikke forskudd til sine vikarer da vi kjører lønn hver uke. Derfor har ingen konsulenter fullmakt til å innvilge dette. Ved helt spesielle situasjoner, er det derimot mulig å søke skriftlig om forskudd. Kontakt din konsulent for nærmere informasjon.

Når får jeg feriepenger?

Feriepenger opptjent dette år utbetales normalt i juni neste år og er skattefritt. Har du sluttet vil opptjente feriepenger for forrige år og dette år utbetales ved din siste lønnskjøring hvis ønskelig eller juni neste år. Feriepenger opptjent og utbetalt i samme år er skattepliktig og vil bli hvis ønskelig skattet etter prosentsats på skattekortet.

Jeg har fått feil på lønnen min eller jeg forstår ikke lønnslippen. Hvem kan jeg kontakte?

Dersom det er noe du ikke får til å stemme vedrørende lønnen din så ta kontakt med konsulenten din hos CBA Fagformidling. Dersom det viser seg at vi har gjort en feil skal du kunne kreve å få rettet denne umiddelbart. Er det utbetalt for lite vil du i de fleste tilfeller få restansen utbetalt i løpet av kort tid.

SkypeID: cba-cross_border_alliance