Søk i våre

Ledige Stillinger:

loading..
Fylke: Bransje:

Historikk

Ideen til selskapet CBA Fagformidling AS ble unnfanget etter samtaler med frustrerte håndverkere som ikke fikk tak i kompetente medarbeidere. Etter at den nye sysselsettingsloven trådde i kraft, 1. juli 2000, kunne vi forestå utleie innen alle bransjer og fagområder.

Et prospekt av ideen å starte opp et formidlingsfirma med håndverkere ble lagt frem for nøkkelpersoner innen håndverkerbransjen for å teste om det var hold i ideen og om det var tatt høyde for alle eventualiteter. Etter utelukkende positive tilbakemeldinger ble det satt i gang videreutvikling av ideen og kontakt med mulige investorer og kunder ble igangsatt.

Navnet Fagformidling er ikke tilfeldig valgt. Som du sikkert kan tenke deg, ville alle at vi skulle ha et navn som var selvforklarende og mindre selvhøytidelig. Vi ville at det skulle være på norsk og at det skulle fortelle at vi har lyst og evne til å kommunisere på en måte som blir både likt og forstått. Navnet er et enkelt symbol på at jobben vår er å finne faglærte mennesker som vil gi våre kunder en stabil og faglig dyktig bemanning. Men navnet forteller ikke bare noe om oss. Det stiller også krav til oss selv og til hvordan vi skal jobbe. Og det skaper forhåpentligvis forventninger hos arbeidssøkere og arbeidsgivere til det faglige nivået på jobbene som vi leverer.


SkypeID: cba-cross_border_alliance