Søk i våre

Ledige Stillinger:

loading..
Fylke: Bransje:

Vi kan tilby våre medarbeidere ulike jobbmuligheter

Vi er opptatt av å utvikle individer. Som ansatt hos oss blir du en del av vårt nettverk. Vi er opptatt av at du skal få en jobb du trives med og kan tilby deg både oppdrag, prosjekter, vikariater og faste stillinger.

Oppdrag

Et oppdrag kan variere i lengde fra en dag til flere år. Ved å jobbe på ulike arbeidsplasser vil du kunne tilegne deg ulik kompetanse, konstant få nye utfordringer og du vil ha muligheten til å styre arbeidssituasjon og arbeidsmengde på en mer fleksibel måte enn ved fast ansettelse.

Prosjekt

Et prosjekt har ofte faste tidsrammer og definerte arbeidsoppgaver. Man er i jobb helt til prosjektet er ferdigstilt. Prosjekter finner man spesielt innen Bygg & Anlegg. Det kan være hos kunder som trenger spesialkompetanse for å kunne påta seg prosjektet eller kunder som ikke ønsker å si nei til oppdrag de ikke har nok fast bemanning til selv.

Vikariat

Et vikariat kan variere i tidsrom, men er ofte for en lengre periode på minimum en måned. Når vikariatet er ferdig hjelper vi deg med å finne en jobb videre. Vi begynner prosessen tidlig slik at du kan begynne rett i en annen jobb dersom det er ønskelig.

Faste stillinger

Flere og flere bedrifter i dag henvender seg til et bemanningsbyrå når de skal ansette nye medarbeidere til faste stillinger. Når du blir ansatt i en fast stilling kan dette enten være ved en direkte rekruttering eller du vil være ansatt hos CBA Fagformidling i 975 timer (6 mnd). Det vil i praksis bety at Fagformidling er din arbeidsgiver i prøvetiden din. Etter disse 6 månedene vil du kunne gå over i fast stilling hos kunden dersom dere er enige om dette.

Oppdrag, prosjekt og vikariater resulterer ofte i fast ansettelse.

SkypeID: cba-cross_border_alliance
 
Login For IntraNet