Søk i våre

Ledige Stillinger:

loading..
Fylke: Bransje:

Yrker innen Bygg & Anlegg

Byggfag:
 • Anleggsmaskinfører
 • Betong- og grunnarbeider
 • Flislegger
 • Forskalingssnekker
 • Gulvlegger
 • Himlingsmontør
 • Håndlanger
 • Jernbinder
 • Kranfører
 • Murer
 • Montør
 • Rivningsarbeider
 • Steinfagarbeider
 • Tømrer
 • Vaktmester
Tekniske Byggfag:
 • Byggtapetserer
 • Håndlanger
 • Industrimaler
 • Isolatør
 • Kobber- og blikkenslager
 • Maler
 • Rørlegger
 • Taktekker
Trearbeiderfag
 • Håndlanger
 • Industritapetserer
 • Møbeltapetserer
 • Snekker

I tillegg kan vi også tilby fagarbeidere til bygg og anlegg som:

 • Bakkemannskap
 • Platearbeidere
 • Sveisere

Yrker innen Mekaniske fag

Kjøretøyfag:
 • Bilberger
 • Bilglassrutemontør
 • Billakkerer
 • Bilmekaniker - lette kjøretøy
 • Bilmekaniker - tunge kjøretøy
 • Bilskadeoperatør/Biloppretter
 • Karosserimaker
 • Motormekaniker
 • Motorsykkelreparatør
 • Reservedelsekspeditør
 • Sykkelreparatør
Arbeidsmaskinfag:
 • Anleggsmaskinreparatør
 • Kranfagarbeidere
 • Landbruksmaskinmekaniker
Maskinfag:
 • Maskinarbeider/CNC-operatør
 • Verktøymaker
Plate- og Sveisefag:
 • Industrirørlegger
 • Platearbeider
 • Sveiser
Elektromekaniske fag:
 • Automatikkmekaniker
 • Finmekaniker
 • Industrimekaniker
 • Låssmed
Transportfag:
 • Terminalarbeider
 • Yrkessjåfør
SkypeID: cba-cross_border_alliance